Studeren aan het VMBO

In het laatste jaar van de basisschool moeten we bikkelen voor de Cito toets. Deze toets bepaalt op welk niveau jij terecht komt op het voortgezet onderwijs. Zo kun je terecht komen op VWO, HAVO en VMBO. Het grootste gedeelte van de leerlingen gaat na de basisschool naar het VMBO. Maar wat houdt studeren aan het VMBO nu precies in? Je leest het hier.

Niveaus

Het VMBO is ook weer onderverdeeld in verschillende niveaus. Zo heb je van laag naar hoog :de Basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg én Theoretische leerweg. De eerste drie niveaus kenmerken zich door de praktijkgerichte aanpak, waarbij de laatste leerweg meer focust op theorie en praktijk. Vanuit deze theoretische leerweg kunnen leerlingen ook weer doorstromen naar de HAVO.

Profiel

Op het VMBO moeten leerlingen op een gegeven moment ook een profiel kiezen. Hiernaast heb je ook genoeg keuzevakken VMBO die passen bij elk soort profiel. De profielen zijn meestal gericht op óf economie en wiskunde, óf vakken zoals biologie, taal, aardrijkskunde en geschiedenis. Een profiel wordt meestal gekozen in het derde leerjaar en biedt leerlingen een speciaal vakkenpakket, waardoor zij de vakken kunnen volgen die hen het meest liggen of waar ze het beste in zijn. 

Na het VMBO

Het VMBO duurt in totaal vier jaar, mits je natuurlijk geen vertraging oploopt. Sommige leerlingen kiezen ervoor om na het VMBO door te stromen naar de HAVO. Zo zullen zij dus uiteindelijk naast hun VMBO diploma ook hun HAVO diploma halen. Na het VMBO gaan de meeste leerlingen door naar een MBO opleiding. Dit is het middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleidingen zijn meestal erg praktijkgericht en stomen de leerlingen klaar voor de arbeidsmarkt. De keuze uit MBO opleidingen is enorm. Voor zo goed als elke branche zijn er meerdere opleidingen te vinden. Veel leerlingen vinden het daarom lastig om een keuze te maken. Gelukkig zijn hiervoor verschillende beroepskeuzetests te vinden, waardoor leerlingen een beter beeld krijgen van mogelijke banen die bij hen passen.