Reclame
Revalidatie

Revalidatie en de behandeling.

De behandeling van mensen met hersenletsel na ziekte of ongeval start altijd met een uitgebreide klinische observatieperiode van circa twee maanden. In deze periode worden diverse testsituaties doorlopen met als doel een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van iemands beperkingen Ún mogelijkheden.

Tijdens de behandeling kunt u als revalidant ondersteund worden door een team dat bestaat uit:

Revalidatie-arts, Neuro-psycholoog, Fysiotherapeut, Ergotherapeut
Logopedist, Maatschappelijk werker, Psychiater, Sport, spel, muziektherapeut
Activiteitenbegeleider , Diverse medewerkers van de klinische afdeling

De behandeling:
- verbeteren van de lichamelijke conditie alsmede het mobiliseren,
- verbeteren van communicatie,
- leren gebruiken van aanpassingen,
- trainen van praktische vaardigheden, .huishoudtraining,agenda gebruik,
- leren omgaan met cognitieve stoornissen (cognitieve training),
- inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen,
- verwerking van het verlies van mogelijkheden,
- zingeving,
- trainen van sociale vaardigheden, .invullen van vrije tijd,
- schoolonderzoek en -advies, realiseren van scholing,
- arbeidsrevalidatie onderzoek en -advies,
- arbeidsgewenning,
- begeleiding naar en op het werk (jobfinding en -coaching) etc.

De familie en vriendenkring rondom de revalidant.
Het is van groot belang dat ook de directe relaties van de revalidant, zoals ouders, verzorgers, partners, broers en zusters en vrienden, op de hoogte zijn van het revalidatie programma, omdat ook zij erg veel te verduren krijgen.

En wat zeker niet vergeten mag worden is het feit dat de nah-er eigenlijk een nieuwe persooonlijkheid krijgt wat nog wel voor de meeste problemen zorgt, zowel voor de revalidant zelf geld dat mischien nog meer voor partners en fiamilie en dergelijke

Ook voor hen is er ondersteuning mogelijk en vaak noodzakelijk want de revalidant zal niet altijd in staat zijn om iets uit te leggen of duidelijk te maken wat hem of haar dwars zit.
(vraag er naar bij het revalidatiecentrum)

NAH krijg je niet alleen, maar iedereen die met de nah-er te maken heeft.

Designed by Kashidom Nenakh of Mantha Designs inc.