Reclame
Hulpverlening

Hulp verlening kan op verschillende niveaus toegepast worden.
En is afhankelijk van de situatie waarin onder andere de nah-er verkeerd.
Is de nah-er getrouwd zal er in sommige gevallen minder hulp nodig zijn maar wel meer begleiding voor de inwonend zoals partner en eventuele kinderen.
Is de nah-er bijvoorbeeld niet getrouwd zal er meer hulp nodig zijn en in sommige gevallen een begeleid wonen traject in moeten worden gezet.

Er zijn teveel mogelijkheden om dat hier op te gaan noemen, het beste is om te bekijken per situatie wat nodig zal zijn en dat gaat dan in overleg met de daartoe bestemde instaties.

In de meeste gevallen zal dat al overlegd worden in het revalidatie centrum.
Word u daar niet naar toe verwezen (Wat nogal eens gebeurd) moet u daar vooral naar vragen bij uw neuroloog want aandoeningen worden nogal eens onderkent door een hoop medici, laat u niet zomaar opzij schuiven en zorg ervoor dat u de hulp krijgt waar u recht op heeft.
Dit heeft meestal te maken met het feit dat nah (en de gevolgen ervan) ernstig onderkent word(en) en / of niet bekent is bij de meeste doktoren.

Ook worden er nogal eens problemen gemaild met revalidatie centra daarom horen we graag ervaringen (goed of slecht) van mensen die al onder behandeling zijn geweest.
Die willen we gaan bundelen en zo meer mensen ermee helpen en het uiteindelijke doel is om de zorg beter te maken.

U kunt op de linken pagina meer sites vinden van organisaties die u hiermee verder kunnen helpen.


Persoonlijke noot van de vrijwiligers op de site.
Ondanks het feit dat we druk bezocht worden zijn organisaties niet snel geneigd om informatie te verstrekken die we hard nodig hebben om u hiermee verder te helpen en dat is jammer.
De organisaties die we tot nu toe benaderden zijn geneigd om op hun eilandje te blijven zitten en werken liever niet samen zo blijkt het.
Mocht u lid zijn van een organisatie die ons wel verder zou willen helpen zouden we dat graag vernemen, dan kunnen we nog meer mensen helpen om zo snel mogelijk de juiste wegen te laten vinden!
Designed by Kashidom Nenakh of Mantha Designs inc.