Reclame

Gevolgen


GEVOLGEN VAN N.A.H.

De gevolgen van een Niet Aangeboren Hersenletsel verschillen van persoon tot persoon.
Dit heeft te maken met de plaats van de beschadigingen in de hersenenen de ernst van het letsel, vast staat dat mensen met NAH heel vaak niet cognitief meer hetzelfde kunnen, maar dit is niet bij iedereen zo.
In de meeste gevallen zullen er altijd al dan niet verborgen restverschijnselen blijven.
Waar wel een duidelijke kanttekening bij geplaats mag worden dat er in (helaas nog steeds te weinig en meestal wat "lichte" gevallen) wel kans op vrijwel totale genezing kan bestaan.
Maar zoals gezegd het is helaas zeer zeldzaam.
Dit stukje hierboven is gewijzigd op aanvraag van iemand die ons hierop wees.
Waarvoor onze hartelijke dank !!

De problemen die het meest voorkomen zijn onder andere:
: Moeilijk of zelf niet kunnen lopen.
: Onduidelijk praten , verward.
: Problemen met kracht en controle over de handen.
: Hoofdpijn.
: Vermoeidheid.
: Overgevoelig voor geluid.
: Overgevoelig voor licht.
: Overgevoelig voor geluiden.
: Slaapproblemen.
: Concentratie problemen.
: Vertraagd denkvermogen.
: Geheugenproblemen.
: Planning en organisatie problemen.
: Prikkelbaar, opstandig, kort van woord.
: Stemmingswisselingen.
: Impulsief (iets zeggen of doen zonder na te denken).
: Onzeker en angstig.
: Depressief of juist over enthousiast.
: Wil soms meer doen dan zijn gezondheid aankan.
: Druk in gedrag of juist terughoudend.
: Verminderd, gehoor, zicht, smaak, reuk.
: Minderwaardigheids gevoel
: Hemianopsie ofwel halfzijdige blindheid.
: Sexuele gevoelens kunnen verminderen.

Wat ook voor een heleboel problemen zorgt is het uitvallen van lichaamshelften en of delen ervan het niet kunnen controleren ervan enz. alles hangt af van het opgelopen trauma en of beschadiging van de hersens.
Tevens is het normale ritme van de nah`er totaal verstoord, hij / zij kan niet goed meer functioneren en heeft meer tijd nodig om zijn dagtaken te vervullen, ook kost het veel meer inspanning om het indien mogelijk goed te doen.
De nah-er heeft veel moeite met het maken van een planning of het organiseren van een activiteit, en zal snel te veel werk aanpakken mede daardoor zal de frustratie toenemen en daarmee alle ongewenste neven effecten (irritatie en zenuwachtigheid).

Ook zal de nah‘er zicht niet echt thuis voelen in drukke situaties te denken aan verjaardagen feestjes, hij of zij zal snel vermoeid raken of niet meer bij de gesprekken kunnen blijven, u zult daar misschien niets of weinig van merken.
Ook is het soms moeilijk om de concentratie op te brengen om te kunnen bepalen waar hij / zij zich bevind.
Dingen die vroeger doodnormaal waren zullen soms met de grootse moeite, als dat nog wil volbracht kunnen worden.
En zo zijn er talrijke situaties of onderwerpen te bedenken die hierop van toepassing zijn dat hangt volledig af van het opgelopen trauma.

Partners zullen moeten leren omgaan met hun “nieuwe” man of vrouw en kinderen met hun “nieuwe” mama of papa, ook dat is een verschrikkelijk moeizaam en vaak slopend proces, hun oude vorige papa / mama/ echtgenoot bestaat immers niet ( of bijna ) niet meer in de ergste gevallen zullen ze een proces doormoeten om daar afscheid van te nemen en dat te accepteren (voor zover dat mogelijk is ) .
De stemmings wisselingen maken het daar niet makkelijker op en leiden vaak tot emotionele uitbarstingen die dan voortkomen uit frustraties van beide zijden maar vooral van de nah-er die moet om leren gaan met alle beperkingen die hij /zij nu heeft.

Persoonlijke noot:
voor partners is het van belang dat ze de nah-er wel vertellen wat hij of zij fout deed op een erg duidelijke manier, want anders zal de nah-er niet merken dat er wat fout ging, en ook niet begrijpen dat hij wat en vooral wat hij fout deed.

Zulke gesprekken kunnen al heel snel veel frustratie opwekken voor de nah-er is het immers flink confronterend om op zijn / haar beperkingen gewezen te worden. Doe het daarom met heel veel beleid en rust, word het teveel stop dan en ga later of op een andere dag verder. Maar erover praten helpt altijd, desnoods met iemand erbij die het vertrouwen geniet van u beiden.

Want een nah-er zal niet willen luisteren in sommige gevallen naar degene die hem of haar het meest lief zijn.... (die krijgen dan ook het volle pond van de frustraties te verwerken)Maar het niet confronteren met de gemaakte fouten of afspraken of wat dan ook op een normale rustige manier zal de situatie voort laten duren en de frustratie zal alleen maar toe nemen en uiteindelijk tot enorme ruzies gaan lijden.

Designed by Kashidom Nenakh of Mantha Designs inc.